มกราคม 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Share

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Share

รายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 3/2558

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Share

รายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2558

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Share

banner_train1_58

การเงิน

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Share

ประกาศส่งเอกสารฝึกงาน

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเงิน

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การจัดการการท่องเที่ยว

การตลาด

การบัญชี

การสื่อสารการตลาด

นิเทศศาสตร์

การจัดการทั่วไป

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตัวอย่างการทำเล่มรายงานฝึกงาน

 

Share

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557 (11/2/57)

การเงิน

การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบัญชี

การสื่อสารการตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

Share

Download กำหนดการฝึกประสบการณ์ ภาคปกติ 2-57

Share

Download กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2557

Share

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557 (25/9/57)

การจัดการการท่องเที่ยว

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบัญชี

การสื่อสารการตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นิเทศศาสตร์

Share
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
ออนไลน์: 0 เข้าชมวันนี้: 1 เข้าชมทั้งหมด: 30454