ตอน "ละครเวทีนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง Friends เพื่อนรัก" จัดแสดงวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ ออกอากาศวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ทางโฮมเคเบิ้ล ช่อง1 ก่อนข่าวท้องถิ่น บริษัทโฮมเคเบิ้ลจำกัด จังหวัดอุดรธานี

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery