เชิญชวนร่วมพิธีรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกสถิติโลก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส” และเพื่อความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุดรธานี

เริ่มซ้อมวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ลานดอกปีบ

ลงชื่อรำบวงสรวงออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ และ มีการตั้งโต๊ะรับสมัคร ที่อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันที่ 25 ธันวามคม 2556 เวลา 13.00 น หรือลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.msudru.com

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery