เชิญชม นิทรรศการ มองอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต คณะวิทยาการจัดการ  ณ อาคารหอประวัติ (วังแดง) วันที่ 1 - 3 พ.ย.56

 

ซึ่งจะพาท่านย้อนอดีตบอกเล่าเรื่องราวประวัติและความเป็นมาของคณะ กิจกรรมในปัจจุบัน และอนาคตของคณะ พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คณะจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ในปี 2558

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery