บ.อัลฟา พรี ซิชั่น อุดร จำกัด (โรงงานผลิตชิ้นส่วนซิลิโคน)
โรงงานตั้งอยู่ที่บ้านบ่อน้ำ ดอนหวาย หนองสำโรง อุดรธานี

รับสมัครพนักงานบัญชี ด่วน สนใจติดต่อ 042-266234

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery