เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ด้วยมหาวิทยาลัย จะจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

จำนวน 4 คน ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery