RSS
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (53)
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคอมธุรกิจ 8 มิ.ย. 55
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคอมธุรกิจ 8 มิ.ย. 55 (31)
กิจกรรมเปิด Happiness Coffee 13 มิ.ย.55
กิจกรรมเปิด Happiness Coffee 13 มิ.ย.55 (59)
กิจกรรมทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ 15 มิ.ย.55
กิจกรรมทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ 15 มิ.ย.55 (84)
กิจกรรมไหว้ครูประดับตรามหาวิทยาลัย 26 มิ.ย.55
กิจกรรมไหว้ครูประดับตรามหาวิทยาลัย 26 มิ.ย.55 (60)
มุทิตาจิต ผศ.ภาพร ขันธะหัตถ์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา
มุทิตาจิต ผศ.ภาพร ขันธะหัตถ์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา  (26)
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 12 ธ.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 12 ธ.ค. 55 (13)
ประชุมอาจารย์จัดกิจกรรมปีใหม่ 21 ธ.ค. 55
ประชุมอาจารย์จัดกิจกรรมปีใหม่ 21 ธ.ค. 55 (23)
วจ สัมพันธ์ ราชภัฏเลย 21 ธ.ค 55
วจ สัมพันธ์ ราชภัฏเลย 21 ธ.ค 55 (101)
กิจกรรมปีใหม่วิทยาการจัดการ 25 ธ.ค. 55
กิจกรรมปีใหม่วิทยาการจัดการ 25 ธ.ค. 55 (132)
กิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 26 ธ.ค. 55
กิจกรรมกีฬาสีปีใหม่สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 26 ธ.ค. 55 (139)
กิจกรรมปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 ม.ค. 56
กิจกรรมปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 ม.ค. 56 (97)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน 29 ม.ค.56
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน 29 ม.ค.56 (81)
คณะผู้บริหารไหว้สักการะพ่อขุนประสมและองค์พ่อปู่ดำเพื่อเป็นสิริมงคล 2 เม.ย.56
คณะผู้บริหารไหว้สักการะพ่อขุนประสมและองค์พ่อปู่ดำเพื่อเป็นสิริมงคล 2 เม.ย.56 (40)
โครงการทัศนศึกษาและทำแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 เม.ย. 56
โครงการทัศนศึกษาและทำแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 เม.ย. 56 (81)
 คณะวิทยาการจัดการร่วมงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 10 เม.ย.56
คณะวิทยาการจัดการร่วมงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 10 เม.ย.56 (97)
ประชุมปรึกษาในการจัดทำโครงการ JD 10 เม.ย.56
ประชุมปรึกษาในการจัดทำโครงการ JD 10 เม.ย.56  (19)
คณะผู้บริหารเยี่ยมคลอด อาจารย์ภายในคณะ 10 เม.ย.56
คณะผู้บริหารเยี่ยมคลอด อาจารย์ภายในคณะ 10 เม.ย.56 (14)
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร 18 เม.ย.56
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร 18 เม.ย.56 (20)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554-2555 4-6 พ.ค.56
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554-2555 4-6 พ.ค.56 (201)
การประชุมนโยบายและแนวทาง 31 พ.ค.56
การประชุมนโยบายและแนวทาง 31 พ.ค.56 (17)
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 1 31 พ.ค. 56
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 1 31 พ.ค. 56 (54)
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 3 มิ.ย.56
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 3 มิ.ย.56 (124)
โครงการอิ่มอุ่น 3 มิ.ย.56
โครงการอิ่มอุ่น 3 มิ.ย.56 (5)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 11 มิ.ย.56
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 11 มิ.ย.56 (58)
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 11 มิ.ย.56
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 11 มิ.ย.56 (35)
โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "การบริการเหนือความคาดหมาย" 9 มิ.ย.56 (104)
ประชุมคณะกรรการวิชาการและงานประกันคุณภาพ 12 มิ.ย.56
ประชุมคณะกรรการวิชาการและงานประกันคุณภาพ 12 มิ.ย.56 (20)
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา 16 มิ.ย.56
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา 16 มิ.ย.56 (176)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 19 มิ.ย.56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 19 มิ.ย.56 (20)
กิจกรรมซ้อมบูมธงคณะ 19 มิ.ย.56
กิจกรรมซ้อมบูมธงคณะ 19 มิ.ย.56 (135)
กิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือมหากุศล 23 มิ.ย.56
กิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือมหากุศล 23 มิ.ย.56 (123)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 2 26 มิ.ย.56 (19)
กิจกรรมซ้อมบูมชิงธงคณะ ครั้งที่ 2 26 มิ.ย.56
กิจกรรมซ้อมบูมชิงธงคณะ ครั้งที่ 2 26 มิ.ย.56 (96)
การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 26 มิ.ย.56
การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 26 มิ.ย.56 (18)
โครงการอบรมหนังสั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 26 มิ.ย.56
โครงการอบรมหนังสั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 26 มิ.ย.56 (23)
กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะฯ 29 มิ.ย 56
กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะฯ 29 มิ.ย 56 (306)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานรูปแบบพิเศษ 30 มิ.ย.56
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานรูปแบบพิเศษ 30 มิ.ย.56 (14)
พิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 4 ก.ค.56
พิธีไหว้ครูและประดับตรามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 4 ก.ค.56 (107)
โครงการ
โครงการ"สรรพกรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย" RD go CAMPUS 5 ก.ค 56 (28)
ประชุมคณะกรรมการ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2556-2560 ครั้งที่ 3 5 ก.ค.56
ประชุมคณะกรรมการ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2556-2560 ครั้งที่ 3 5 ก.ค.56 (19)
บายศรีรับขวัญน้องใหม่รวมใจนิเทศศาสตร์ 5 ก.ค 56
บายศรีรับขวัญน้องใหม่รวมใจนิเทศศาสตร์ 5 ก.ค 56 (13)
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหาร 7 ก.ค.56
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหาร 7 ก.ค.56 (21)
ลอดซุ้มและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 7 ก.ค.56
ลอดซุ้มและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 7 ก.ค.56 (46)
บายศรีสู่ขวัญการบัญชี รุ่นที่ 20 9 ก.ค.56
บายศรีสู่ขวัญการบัญชี รุ่นที่ 20 9 ก.ค.56 (21)
คณะวิทยาการจัดการร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย 9 ก.ค.56
คณะวิทยาการจัดการร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย 9 ก.ค.56 (4)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ก.ค.56
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ก.ค.56 (14)
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ก.ค.56
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 10 ก.ค.56 (21)
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และประธานสาขาวิชา 11 ก.ค.56
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และประธานสาขาวิชา 11 ก.ค.56 (16)
รางวัลโครงการแข่งขัน ประกวด MIND MAP® 2013 11 ก.ค.56
รางวัลโครงการแข่งขัน ประกวด MIND MAP® 2013 11 ก.ค.56 (6)
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 15 ก.ค.56
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 15 ก.ค.56 (7)
กิจกรรมแม็คโครมิตรแท้โชห่วย 15 ก.ค.56
กิจกรรมแม็คโครมิตรแท้โชห่วย 15 ก.ค.56 (7)
คณะผู้บริหาร ร่ามเปิดธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 15 ก.ค.56
คณะผู้บริหาร ร่ามเปิดธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 15 ก.ค.56 (1)
ประชุมงานกิจการนักศึกษากิจกรรมกีฬาสีคณาจารย์และนักศึกษา 17 ก.ค.56
ประชุมงานกิจการนักศึกษากิจกรรมกีฬาสีคณาจารย์และนักศึกษา 17 ก.ค.56 (5)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 17 ก.ค.56
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 17 ก.ค.56 (13)
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ"วัยใสเข้าใจเพศศึกษา" 17 ก.ค.56 (24)
นับผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ 17 ก.ค.56
นับผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ 17 ก.ค.56 (11)
ภาพประกวด Udru Freshy Idol 19 ก.ค.56
ภาพประกวด Udru Freshy Idol 19 ก.ค.56 (146)
มรภ.จันทรเกษมดูงาน 19 ก.ค.56
มรภ.จันทรเกษมดูงาน 19 ก.ค.56 (67)
โครงการพี่ช่วยน้องตำบลถ่อนนาลับสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค.56
โครงการพี่ช่วยน้องตำบลถ่อนนาลับสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค.56 (39)
ประชุมนักศึกษาฝึกงาน 21 ก.ค. 56
ประชุมนักศึกษาฝึกงาน 21 ก.ค. 56 (19)
กิจกรรมอบรมโครงการ Makro มิตรแท้โชวห่วย 24 ก.ค. 56
กิจกรรมอบรมโครงการ Makro มิตรแท้โชวห่วย 24 ก.ค. 56 (24)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 24 ก.ค.56
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 24 ก.ค.56 (9)
โครงการปั้นดาวนิเทศศาสตร์ 24 ก.ค. 56
โครงการปั้นดาวนิเทศศาสตร์ 24 ก.ค. 56 (13)
การประชุมประกันคุณภาพ 24 ก.ค 56
การประชุมประกันคุณภาพ 24 ก.ค 56 (16)
คณะตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพพบคณบดี 25 ก.ค 56
คณะตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพพบคณบดี 25 ก.ค 56 (4)
การประชุมคณะกรรมการคณะ 25 ก.ค 56
การประชุมคณะกรรมการคณะ 25 ก.ค 56 (4)
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 26 ก.ค.56
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 26 ก.ค.56 (17)
แม่บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบัวหน้าคณะ 26 ก.ค.56
แม่บ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ลานบัวหน้าคณะ 26 ก.ค.56 (6)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการจิตทํานุบํารุงศาสนา 27 ก.ค.56
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการจิตทํานุบํารุงศาสนา 27 ก.ค.56 (23)
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมผู้นำต้านยาเสพติด 27 ก.ค.56
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมผู้นำต้านยาเสพติด 27 ก.ค.56 (23)
โครงการ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (แอโรบิกส์) 31 ก.ค.56
โครงการ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (แอโรบิกส์) 31 ก.ค.56 (42)
สาขาวิชาการเงินทดสอบอังกฤษ 31 ก.ค.56
สาขาวิชาการเงินทดสอบอังกฤษ 31 ก.ค.56 (9)
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน  2 ส.ค.56
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน 2 ส.ค.56 (4)
สวดศพอภิธรรมอาจารย์บรรจบ เจียมวิจิตร 2 ส.ค.56
สวดศพอภิธรรมอาจารย์บรรจบ เจียมวิจิตร 2 ส.ค.56 (52)
CPall CPF อบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่นักศึกษา 4 ส.ค.56
CPall CPF อบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่นักศึกษา 4 ส.ค.56 (25)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 6 ส.ค.56
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 6 ส.ค.56 (51)
ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 7 ส.ค.56
ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 7 ส.ค.56 (10)
อบรมเส้นทางอาชีพแก่นักศึกษา 7 ส.ค.56
อบรมเส้นทางอาชีพแก่นักศึกษา 7 ส.ค.56 (13)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์อบรมทำหนังสั้น 7 ส.ค.56
สาขาวิชานิเทศศาสตร์อบรมทำหนังสั้น 7 ส.ค.56 (5)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเพชรบุรี 8 ส.ค.56
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเพชรบุรี 8 ส.ค.56 (43)
คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มงานวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 56 18 ส.ค 56
คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มงานวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 56 18 ส.ค 56 (48)
โครงการอบรม UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี 6 วรรค 18 ส.ค 56
โครงการอบรม UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี 6 วรรค 18 ส.ค 56 (22)
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 56  18 ส.ค 56
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 56 18 ส.ค 56 (139)
Powered by Phoca Gallery
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery