ข้อตกลงเบื้องต้น

ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ เช่น การเรียนการสอน กิจกรรม
หรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน ไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย
ท่านต้องระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่านเท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ไม่เช่นนั้นเรา จะขออนุญาตลบข้อมูลของท่าน และไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน

ขอขอบคุณที่ทำตามข้อตกลงของเรา

สำหรับผู้ดูแลระบบ