สวัสดีชาวBC

Featured

ยินดีต้อนรับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร และdownload เอกสารต่างๆจากทางสาขาได้จากเมนูรหัสวิชาค่ะ

ฝากไปกดไลค์เพจวิชาโครงงานมีอะไรจะได้สื่อสารสะดวกขึ้นค่า

https://www.facebook.com/SeniorProjectBcUDRU

ประกาศวันสอบโครงงานประจำภาคเรียน 2/2556

  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนนี้ให้สอบตามกำหนดการประจำวิชา
  • นักศึกษาที่ลงโครงงานฯในภาคเรียนที่ผ่านมาให้สอบตามเวลาต่อไปนี้

ตารางการสอบโปรแกรมสมบูรณ์สำหรับกลุ่มตกรุ่น
สอบทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน ตั้งแต่เวลา 9:00 น.
- พ.ย. ไม่มี
- ธ.ค. วันอา.ที่ 8  ธ.ค.
- ม.ค. วันอา.ที่ 12  ม.ค.
- ก.พ. วันอา.ที่ 9  ก.พ.
- มี.ค. วันอา.ที่ 9  มี.ค.

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามอย่างสม่ำเสมอค่ะ