พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 17 ธ.ค.56

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๒๔ คณะวิทยาการจัดการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ที่ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี