“ดอกบัวเกมส์” 13 ธ.ค.56

“ดอกบัวเกมส์” 13 ธ.ค.56
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4