กิจกรรม Big Cleaning Day 4 ธ.ค.56

กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี