ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมการจัดงานปีใหม่ ๒๕๕๗ และกิจกรรม Big Cleaning Day 29 พ.ย.56

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อเตรียมการจัดงานปีใหม่ ๒๕๕๗ และกิจกรรม Big Cleaning Day 29 พ.ย.56