ประชุมพิจารณาหลักสูตร 27 พ.ย.56

ประชุมพิจารณาหลักสูตร 27 พ.ย.56
ประชุมพิจารณาหลักสูตร โดยคณะกรรมการกรจัดการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 323