การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ 27 พ.ย.56

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ 27 พ.ย.56
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการ ไปประกวดในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม