กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
การแข่งขันฟุตซอลแมทช์สุดท้ายของคณะวิทยากาารจัดการ เป็นการชิงอันดับ3 ซึ่งพบกับคณะวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน 5-6 จบการแข่งขัน คณะวิทยาการจัดการได้อันดับที่4 เป็นของฝากกลับบ้าน