ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระพระภิกษุสงฆ์ 18 ก.ย.56

วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วม”ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป” เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ณ ลานบัว อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ [Show as slideshow]1234►  

บนเส้นทางนักการโรงแรมมืออาชีพ 17 ก.ย.56

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “บนเส้นทางนักการโรงแรมมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี วิทยากรให้ความรู้ คุณวัชราวุธ สุขเสรี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี หัวหินและกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจำจังหวัดเพชรบุรี [Show as slideshow]12►  

คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 13 ก.ย.56

คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักจัดรายการวิทยุ ระดับอุดมศึกษา โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 12   13 ก.ย.56 [Show as slideshow]