โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ 20 ธ.ค.56

โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [Show as slideshow]123►  

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 17 ธ.ค.56

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง ๓๒๔ คณะวิทยาการจัดการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด ที่ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี [Show as slideshow]12►

โครงการ”ค่ายสร้างสรรค์เยาวชนไทยใจ3D สู่อาเซียน” 14 ธ.ค.56

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ค่ายสร้างสรรค์เยาวชนไทยใจ3D สู่อาเซียน” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี — ที่ ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ [Show as slideshow]12►

กิจกรรม Big Cleaning Day 4 ธ.ค.56

กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี

โครงการอบรม “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” 29 พ.ย.56

โครงการอบรม “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” 29 พ.ย.56 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชากนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [Show as slideshow]12►

ประชาสัมพันธ์งาน The Comedian Thailand season2 29 พ.ย.56

ประชาสัมพันธ์งาน The Comedian Thailand season2 29 พ.ย.56 กลุ่มศิลปิน The Comedian Thailand Season 1 โหน เค็น นาย อุน อาท ทอม เก่งกาจ แน็ค ตี้ จเด็จ เดินสายประชาสัมพันธ์ โครงการเฟ้นหาตลกหน้าใหม่ The Comedian Thailand Season 2 ที่จะจัดออดิชั่นที่ Central Plaza Udonthani ในวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค.56 นี้ [Show as slideshow]12►

ประชุมพิจารณาหลักสูตร 27 พ.ย.56

ประชุมพิจารณาหลักสูตร 27 พ.ย.56 ประชุมพิจารณาหลักสูตร โดยคณะกรรมการกรจัดการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 323 [Show as slideshow]

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ 27 พ.ย.56

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ 27 พ.ย.56 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการ ไปประกวดในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [Show as slideshow]123►

โครงการกิจกรรม Makro มิตรแท้โชว์ห่วย ปี 2556 24 พ.ย.56

โครงการกิจกรรมMakroมิตรแท้โชว์ห่วย ปี 2556 กิจกรรมแม็คโครสาขาอุดรธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2556 [Show as slideshow]12►

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 การแข่งขันฟุตซอลแมทช์สุดท้ายของคณะวิทยากาารจัดการ เป็นการชิงอันดับ3 ซึ่งพบกับคณะวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน 5-6 จบการแข่งขัน คณะวิทยาการจัดการได้อันดับที่4 เป็นของฝากกลับบ้าน [Show as slideshow]

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 20 พ.ย.56

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย. 56 เพื่อพิจารณาการขอสอบเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 [Show as slideshow]12►